Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Mughits berkata, "Seorang rahib dari Bani Israil telah beribadah di dalam kuilnya selama 60 tahun. Pada suatu hari ia memperhatikan betapa jauhnya langit. Maka ia pun dibuat kagum oleh bumi. Ia...

Baca Selengkapnya
Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa tidak boleh dilakukan selain oleh orang yang alim dalam hal yang diperintahkan, alim dalam hal yang dicegah, lembut dalam...

Baca Selengkapnya
Anjuran Menyembunyikan Amal Shalih

Anjuran Menyembunyikan Amal Shalih

Abu Hazim berkata,  "Sembunyikanlah kebaikanmu secara lebih rapat daripada menyembunyikan...

Baca Selengkapnya
Aura Ulama adalah Ketenangan

Aura Ulama adalah Ketenangan

Asy-Sya'bi pernah diberitahu bahwa si Fulan adalah seorang ulama. Lalu ia berkata,  "Aku tidak melihat aura ilmu pada dirinya."  "Apa auranya?"  tanya seseorang. Ia menjawab,...

Baca Selengkapnya
Ikan Teri dan Kerang

Ikan Teri dan Kerang

Seorang Arif bercerita bagaimana manusia dalam mencari rezeki dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu diperumpakan seperti ikan teri dan kerang. Ikan teri hidup berkelompok. Mereka ketika...

Baca Selengkapnya
Pengecatnya atau Catnya

Pengecatnya atau Catnya

Ketika Nasruddin Hoja menjabat sebagai kadi, seorang jagabaya mencengkiwing dua bocah laki-laki di kerah bajunya untuk membawa mereka masuk ke ruang pengadilan. Kedua bocah ini rupanya habis...

Baca Selengkapnya