Pentingnya menjaga lisan

Pentingnya menjaga lisan

Jangan mengucapkan semua yang Anda ketahui, tetapi ketahuilah semua yang Anda ucapkan.

Dipost Oleh Abdullah YY

Dosen partikelir, pengepul keluh kesah dan juragan air mata.

Post Terkait