Doa Ma'ruf al-Kharki untuk mereka yang dalam kemaksiatan

3 May 2013

Ibrahim al-Utrusy menuturkan, "Kami sedang duduk-duduk di tepi Sungai Tigris bersama Ma'ruf al-Karkhi ketika segerombolan pemuda melewati kami dengan sebuah perahu. Mereka memukul-mukul rebana, minum anggur dan bermain-main dengan penuh hura-hura. Kami bertanya kepada Ma'ruf, 'Tidakkah kau lihat bagaimana mereka terang-terangan bermaksiat kepada Allah SWT? Berdoalah kepada Allah agar Dia menghukum mereka!'

Ma'ruf lalu mengangkat tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan mereka bersenang-senang di dunia ini, jadikanlah mereka bersenang-senang di akhirat nanti.' Kami bertanya penasaran, 'Tapi kami memintamu untuk berdoa memohonkan hukuman bagi mereka!' Dia menjawab, 'Jika Dia menjadikan mereka bersenang-senang di akhirat, berarti Dia telah mengampuni mereka.'"

Tags: 

Add new comment

Switch to plain text editor