• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Faedah Berbakti Kepada Orang Tua

Faedah Berbakti Kepada Orang Tua

Makhul berkata, "Berbakti kepada orang tua (ibu-bapak) adalah kaffarat (pelebur) dosa-dosa besar. Dan seseorang masih bisa terus berbakti, selama di dalam keluarganya ada orang yang lebih tua...

Baca Selengkapnya
Cara Meraih Simpati Manusia

Cara Meraih Simpati Manusia

Urwah bin Zubair berkata, "Tertulis di dalam hikmah, 'Ucapkanlah kata-kata yang baik dan tampilkanlah wajah yang cerah, niscaya anda lebih dicintai orang daripada mereka yang memberikan banyak...

Baca Selengkapnya
Tentang Utang

Tentang Utang

Aku telah  mencicipi segala yang lezat dan ternyata tidak ada yang lebih lezat dari afiat, dan telah kucoba memikul besi dan batu karang, ternyata utang jauh lebih berat. --Ali Ibn Abi...

Baca Selengkapnya
Hati yang Bersih dalam Baju yang Kotor

Hati yang Bersih dalam Baju yang Kotor

Abu Idris Al-Khaulani berkata, "Hati yang bersih di dalam baju yang kotor lebih baik daripada hati yang kotor di dalam baju yang...

Baca Selengkapnya
Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Mughits berkata, "Seorang rahib dari Bani Israil telah beribadah di dalam kuilnya selama 60 tahun. Pada suatu hari ia memperhatikan betapa jauhnya langit. Maka ia pun dibuat kagum oleh bumi. Ia...

Baca Selengkapnya
Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa tidak boleh dilakukan selain oleh orang yang alim dalam hal yang diperintahkan, alim dalam hal yang dicegah, lembut dalam...

Baca Selengkapnya