E-Book Islam

Pengumuman Halaman Download Baru

Dengan ini diberitahukan kepada para pengunjung Dhuha.Net yang ingin mendownload e-book atau software dapat mengunjungi link ini : http://download.dhuha.net/webfm

Terutama kepada mereka yang ternyata berusaha mendownload di sini tapi file tidak diketemukan.

http://download.dhuha.net/webfm

Cara terbaik dalam memohon ampunan Allah Swt. (beristighfar)

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Az-Zumar [39] : 53)

Kumpulan Ratib (al-Haddad, al-Attas, al-Aydrus)

Ini adalah kumpulan tiga Ratib yang umum dikenal dan diamalkan, yaitu Ratib al-Haddad, Ratib al-'Attas dan Ratib al-'Aydrus.

Ratib secara bahasa adalah hal yg dilakukan secara berkesinambungan dan keteraturan. Istilah Ratib digunakan kebanyakannya di negeri Hadhramaut (Yaman) dalam menyebut zikir-zikir yang biasanya pendek dengan bilangan kiraan zikir yang sedikit (seperti 3, 7, 10, 11 dan 40 kali), senang diamalkan dan dibaca pada waktu-waktu yang tertentu iaitu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu malam.

Kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Saw.

"Bila Nabi saw. selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang tiga*."
(Diriwayatkan oleh al Hasan bin `Ali al Khilali, dari `Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas r.a.)

E-Book ini menguraikan dengan jelas ciri fisik, kebiasaan sehari-hari, dan akhlak Rasulullah Saw. Beliau seorang Nabi, Rasul, kepala rumah tangga, pemimpin umat dengan akhlak yang sangat terpuji dan diharapkan dengan kita mengenali ciri-ciri fisik serta kebiasaan beliau maka kita dapat lebih mencintai dan meneladani beliau.

Kewajiban orang tua dalam menjaga keluarganya selamat dari api neraka

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya ..." (Q.S. Thaaha : 132)

Ingatlah Wahai para orang tua, ada akhirat yang menanti anda dengan segala konsekwensi dari semua perbuatan anda. Setiap individu akan            mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, setiap pemimpin akan ditanya tentang Ra'iyyah (yang? dipimpin)-nya.

Akhlak yang mulia bukti kematangan iman

"Hamba-hamba Allah yang paling dicintai-Nya adalah yang paling baik akhlaknya diantara mereka" (Shahih Al Jami’: 179).

Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya, seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Akhlak yang mulia (Akhlaqul Karimah) sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam dan itulah yang menjadi sebab Allah mengutus Rasulullah Saw. ke dunia yang tidak lain dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia.

Pesan hari ini

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.” (QS. 88:21-24).

E-book ini adalah kumpulan artikel-artikel Islami. Terdiri dari 40 artikel yang sarat makna dan hikmah. Diantaranya adalah: Tujuan hidup, Wasiat sang raja, Shalat baik untuk otak, Rahasia di balik kemakmuran, Rahasia di balik musibah, Permohonan si kaya dan si miskin, dan lain-lainnya.