Perkara wajib lebih baik dari perkara sunnah

Umar ibn Abdul Aziz mengatakan: "Amalan yang tidak didasarkan atas ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak dari kebaikan".

Thariqah (tarekat) yang belakangan ini banyak digandrungi oleh masyarakat kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah amalan yang baik, namun bila tarekat itu dilakukan tanpa didasari ilmu yang benar maka seseorang akan mudah terjerumus. Dan e-book ini akan menerangkan agar sebelum kita melakukan suatu amalan maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui ilmunya sehingga tidak 'tersesat'.

E-book ini juga hadir untuk meluruskan tarekat-tarekat yang ada, karena tidak sedikit kita temukan tarekat-tarekat yang pada awalnya murni, bersih dari penyimpangan-penyimpangan dari syari'at Islam dan dirintis oleh ulama-ulama sufi yang hakiki, kini banyak mengalami perubahan yang mengarah kepada penyimpangan dari ajaran syari'at Islam. Ini semua terjadi karena dangkalnya ilmu orang yang menjalankan tarekat tersebut.


Comments

perkara wajib

Perkara wajib lebih baik dari pada perkara sunnah. Emang betul sekali, bahkan perkara wajib harus didahulukan daripada sunnah kecuali ada 'udzur tertentu karena, di dalam ilmu ushul, perkara wajib merupakan perintah Tuhan yang disertai dengan ancaman bagi yang meninggalkannya, sedangkan sunnah merupakan perintah yang tidak disertai dengan ancaman. Oleh karena itu, wajib harus didahulukan dari sunnah.

keluarga bahagia's last blog post... PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA