Kimia Kebahagian Imam Ghazali

Seorang manusia itu adalah ibarat Kimia yang menukarkan logam biasa (Base Metal) menjadi emas. Kimia ini ialah ringkasnya berpaling dari dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahuwa Taala. Buku ini mengupas bahan-bahan kimia apa yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan hakiki.