E-Book Islam

 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/dhuha/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
 • : Function split() is deprecated in /home/dhuha/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.

Biografi dan karomah syuhada jihad dalam perang Bosnia

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS At-Taubah : 111)

Perang Bosnia memang sudah sekian tahun berlalu tapi kisah-kisah di balik perjuangan rakyat Bosnia dalam usahanya menegakkan kemerdekaan di tanah airnya sendiri masih banyak diingat. Para mujahidin yang gugur disana banyak berasal dari mujahidin luar negeri yang datang dengan membawa semangat jihad demi memenuhi panggilan Allah Swt. untuk membantu saudara-saudara mereka yang tertindas.

Usul 20 (Isyrin) karya Hasan Al-Bana

Usul Isyrin (dua puluh) yang ditulis oleh Ustadz Hasan Al-Bana ini adalah dianggap diantara tulisannya yang penting, kerana Usul Isyrin ini mengandungi beberapa perkara yang wajib dipercayai dan diketahui oleh tiap-tiap orang Muslim dan wajib diikuti dalam tindak-tanduknya; hubungannya dengan khaliqnya dan hubungannya sesama manusia.

Salah satu usul (asas) pertama: Islam adalah menyeluruh, mencakup semua bidang hidup; Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan ummat. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentara dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.

Perkara wajib lebih baik dari perkara sunnah

Umar ibn Abdul Aziz mengatakan: "Amalan yang tidak didasarkan atas ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak dari kebaikan".

Thariqah (tarekat) yang belakangan ini banyak digandrungi oleh masyarakat kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah amalan yang baik, namun bila tarekat itu dilakukan tanpa didasari ilmu yang benar maka seseorang akan mudah terjerumus. Dan e-book ini akan menerangkan agar sebelum kita melakukan suatu amalan maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui ilmunya sehingga tidak 'tersesat'.

Syarah (Penjelasan) hadits arbain karya Imam Nawawi

Sesungguhnya dalam hadits yang shahih Rasulullah Saw. telah bersabda : “Hendaklah orang yang hadir (mendengarkan pengajian) menyampaikan kepada orang yang tidak hadir” juga sabda beliau, “Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat kepada orang yang mendengar kata-kata dariku, lalu ia menghafalnya, kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar”.

Hadits arbain (Hadits empatpuluh) adalah koleksi hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab karangannya yang bernama Matan Arba'in yang membicarakan mengenai akidah dan tauhid di dalam Islam. Dan kitab Syarah (penjelasan) hadits arbain ini berisi penjelasan dari tiap-tiap hadits yang terdapat di Matan Arba'in.

Tarbiyah langsung dari Allah SWT

Buku “Tarbiyah Langsung Dari Allah” adalah sebuah pandangan dan pemikiran untuk menjabarkan berbagai pengajaran dari Allah SWT kepada manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini dikarenakan terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah SWT itu sangat dekat dengan kita dan seringkali tanpa kita sadari 'menuntun' kita baik itu melalui kejadian yang dialami sendiri atau pun melalui orang lain.

Allah SWT memberikan pengajaran kepada kita dengan berbagai cara dan hal tanpa ada hentinya. Ini dijelaskan Allah SWT di dalam ayat Az-Zhukruf [43] ayat 36-37 berikut ini:

Mengapa Kami Memilih Islam

"Semua anak dilahirkan disertai kecenderungan kepada agama fithrah (Islam). Lalu ibu bapaknyalah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

Buku ini berisikan tulisan-tulisan pengakuan dan ungkapan para sarjana dan cerdik pandai dari segala kalangan, bangsa dan agama yang mendapatkan hidayah Ilahi dan lalu memeluk agama Islam. Dalam buku ini dikisahkan tentang mereka-mereka yang mendapatkan pancaran hidayah karena mereka merasa bahwa Islamlah jalan yang selama ini mereka cari-cari.

Adab membaca, menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an

Al-Qur’an adalah pemisah antara yang haq dan yang batil. Tidaklah seorang yang sombong meninggalkannya kecuali Allah SWT mematahkannya. Barangsiapa mencari petunjuk selain Al-Qur’an, maka Allah SWT menyesatkannya. Al-Qur’an adalah tali Allah Yang teguh dan dzikir yang bijaksana serta jalan yang lurus. Al-Qur’an tidak menjadi usang meskipun diulang-ulang, keajaibannya tidak pernah habis.

Membaca, mempelajari dan mengamalkannya adalah merupakan ibadah yang mendapatkan keistimewaan tersendiri di sisi Allah SWT.

Diriwayatkan daripada Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:    “Orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan dia mahir melakukannya, kelak mendapat tempat di dalam Syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an, tetapi dia tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan nampak agak berat lidahnya (belum lancar), dia akan mendapat dua pahala.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)