Asmaul Husna

99 Nama Allah yang dikenal juga dengan Asmaul Husna :
1. ar-Rahmaan = Yang Maha Pemurah
2. ar-Rahiim = Yang Maha Pengasih
3. al-Malik = Maha Raja
4. al-Qudduus = Maha Suci
5. as-Salaam = Maha Sejahtera
6. al-Mu'min = Yang Maha Terpercaya
7. al-Muhaimin = Yang Maha Memelihara
8. al-'Aziiz = Yang Maha Perkasa
9. al-Jabbaar = Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari
10. al-Mutakabbir = Yang Memiliki Kebesaran
11. al-Khaaliq = Yang Maha Pencipta
12. al-Baari' = Yang Mengadakan dari Tiada
13. al-Mushawwir = Yang Membuat Bentuk
14. al-Ghaffaar = Yang Maha Pengampun
15. al-Qahhaar = Yang Maha Perkasa
16. al-Wahhaab = Yang Maha Pemberi
17. ar-Razzaq = Yang Maha Pemberi Rezki
18. al-Fattaah = Yang Maha Membuka (Hati)
19. al-'Aliim = Yang Maha Mengetahui
20. al-Qaabidh = Yang Maha Pengendali
21. al-Baasith = Yang Maha Melapangkan
22. al-Khaafidh = Yang Merendahkan
23. ar-Raafi' = Yang Meninggikan
24. al-Mu'izz = Yang Maha Terhormat
25. al-Mudzdzill = Yang Maha Menghinakan
26. as-Samii' = Yang Maha Mendengar
27. al-Bashiir = Yang Maha Melihat
28. al-Hakam = Yang Memutuskan Hukum
29. al-'Adl = Yang Maha Adil
30. al-Lathiif = Yang Maha Lembut
31. al-Khabiir = Yang Maha Mengetahui
32. al-Haliim = Yang Maha Penyantun
33. al-'Azhiim = Yang Maha Agung
34. al-Ghafuur = Yang Maha Pengampun
35. asy-Syakuur = Yang Menerima Syukur
36.al-'Aliyy = Yang Maha Tinggi
37. al-Kabiir = Yang Maha Besar
38. al-Hafiizh = Yang Maha Penjaga
39. al-Muqiit = Yang Maha Pemelihara
40. al-Hasiib = Yang Maha Pembuat Perhitungan
41. al-Jaliil = Yang Maha Luhur
42. al-Kariim = Yang Maha Mulia
43. ar-Raqiib = Yang Maha Mengawasi
44. al-Mujiib = Yang Maha Mengabulkan
45. al-Waasi' = Yang Maha Luas
46. al-Hakiim = Yang Maha Bijaksana
47. al-Waduud = Yang Maha Mengasihi
48. al-Majiid = Yang Maha Mulia
49. al-Baa'its = Yang Membangkitkan
50. asy-Syahiid = Yang Maha Menyaksikan
51. al-Haqq = Yang Maha Benar
52. al-Wakiil = Yang Maha Pemelihara
53. al-Qawiyy = Yang Maha Kuat
54. al-Matiin = Yang Maha Kokoh
55. al-Waliyy = Yang Maha Melindungi
56. al-Hamiid = Yang Maha Terpuji
57. al-Muhshi = Yang Maha Menghitung
58. al-Mubdi' = Yang Maha Memulai
59. al-Mu'id = Yang Maha Mengembalikan
60. al-Muhyi = Yang Maha Menghidupkan
61. al-Mumiit = Yang Maha Mematikan
62. al-Hayy = Yang Maha Hidup
63. al-Qayyuum = Yang Maha Mandiri
64. al-Waajid = Yang Maha Menemukan
65. al-Maajid = Yang Maha Mulia
66.al-Waahid = Yang Maha Tunggal
67. al-Ahad = Yang Maha Esa
68. ash-Shamad = Yang Maha Dibutuhkan
69. al-Qaadir = Yang Maha Kuat
70. al-Muqtadir = Yang Maha Berkuasa
71. al-Muqqadim = Yang Maha Mendahulukan
72. al-Mu'akhkhir = Yang Maha Mengakhirkan
73. al-Awwal = Yang Maha Permulaan
74. al-Aakhir = Yang Maha Akhir
75. azh-Zhaahir = Yang Maha Nyata
76. al-Baathin = Yang Maha Gaib
77. al-Waalii = Yang Maha Memerintah
78. al-Muta'aalii = Yang Maha Tinggi
79. al-Barr = Yang Maha Dermawan
80. at-Tawwaab = Yang Maha Penerima Taubat
81. al-Muntaqim = Yang Maha Penyiksa
82. al-'Afuww = Yang Maha Pemaaf
83. ar-Ra'uuf = Yang Maha Pengasih
84. Maalik al-Mulk = Yang Mempunyai Kerajaan
85. Zuljalaal wa al-'Ikraam = Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan
86. al-Muqsith = Yang Maha Adil
87. al-Jaami' = Yang Maha Pengumpul
88. al-Ghaniyy = Yang Maha Kaya
89. al-Mughnii = Yang Maha Mencukupi
90. al-Maani' = Yang Maha Mencegah
91. adh-Dhaarr = Yang Maha Pemberi Derita
92. an-Naafi' = Yang Maha Pemberi Manfaat
93. an-Nuur = Yang Maha Bercahaya
94. al-Haadii = Yang Maha Pemberi Petunjuk
95. al-Badii' = Yang Maha Pencipta
96. al-Baaqii = Yang Maha Kekal
97. al-Waarits = Yang Maha Mewarisi
98. ar-Rasyiid = Yang Maha Pandai
99. ash-Shabuur = Yang Maha Sabar