The Holy Quran

No. Chapter Number of verses Audio
105 Al-Fil - الفيل 5 Download
106 Quraish - قريش 4 Download
107 Al-Ma'un - الماعون 7 Download
108 Al-Kauthar - الكوثر 3 Download
109 Al-Kafirun - الكافرون 6 Download
110 An-Nasr - النصر 3 Download
111 Al-Lahab - المسد 5 Download
112 Al-Ikhlas - الإخلاص 4 Download
113 Al-Falaq - الفلق 5 Download
114 An-Nas - الناس 6 Download