Search

Search results

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka

Sebuah maha karya dari Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar. Mulai disusun ketika beliau masih aktif memberikan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar sejak tahun 1958. Ebook tafsir ini berisi tafsir untuk juz ke-30. Saat ini sudah ada tambahan dua surat yaitu Yaasin ...

disknode - roemasa - 07/23/2008 - 16:46 - 2 comments

The wisdom behind the prohibition of interest (riba)

... extensions of their arguments. Imam al-Razi says in his tafsir of the Qur'an: First: The taking of interest implies appropriating ... is the social aspect of the prohibition of interest.) (Tafsir by al-Fakhr al-Deen al-Razi, vol. 7, p. 4.) Thus, in a society in ...

Blog entry - roemasa - 09/02/2008 - 10:31 - 0 comments

Hikmah Dibalik Pengharaman Bunga Bank (Riba)

... seperti apa yang dikemukakan oleh Imam ar-Razi dalam tafsir Qurannya sebagai berikut: 1. Riba adalah suatu perbuatan mengambil ...

Blog entry - roemasa - 08/28/2008 - 11:13 - 0 comments

Wanita dan Pendidikan dalam Islam

... dan melek huruf bagi anak-anak Muslim. 5. Para ahli tafsir umumnya berpandangan bahwa surat Al-Ahzab ayat 34 ditujukan bagi ...

Blog entry - roemasa - 07/31/2008 - 12:59 - 0 comments