Search

Search results

Download Kitab Fathul Bari

Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadits, mufti dan hakim agung di Mesir. Kitab fathul Bari ini adalah syarah (penjelasan) Shahih Al-Bukhari hasil tulisannya ...

disknode - roemasa - 11/06/2008 - 11:15 - 10 comments

Kenapa seorang isteri tidak diperbolehkan berpuasa sunah tanpa seizin suaminya?

... didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah.” (Fathul Bari, 9/357) Dalam hadits ini seorang isteri dilarang puasa sunah tanpa izin ...

Blog entry - roemasa - 12/16/2008 - 15:56 - 0 comments