Search

Search results

Saksi/Pengakuan Seorang Wanita dalam Islam

... mengikuti agama Islam dan semoga kita menjadi penghuni surga kelak. Amin. Dalam Islam, wanita tidak dianggap ...

Blog entry - roemasa - 04/01/2008 - 10:37 - 0 comments