Bagaimana Umat Islam Memperlakukan Mereka yang sudah Tua

kakekPertanyaan:

Bagaimana umat Islam memperlakukan mereka yang sudah tua?

Answer:

Dalam dunia Islam tidak ada yang namanya rumah tinggal khusus bagi mereka yang sudah tua. Usaha merawat dan menjaga orang tua kita ketika mereka sudah tua memang menyulitkan namun hal itu adalah kewajiban yang mulia dan berkah tersendiri sekaligus peluang bagi seseorang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kita sebagai umat Islam tidak hanya mendoakan kedua orang tua kita namun berbakti kepada mereka dengan penuh kesabaran, mengingat kembali ketika kita masih kecil dan belum bisa berbuat apa-apa dan kedua orang tua kitalah yang penuh dengan kesabaran dan kasih sayang membesarkan kita sampai kita menjadi dewasa. Sosok ibu begitu mendapat tempat tersendiri dalam Islam: Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa 'Surga terletak dibawah kaki ibu'. Ketika orang tua kita sudah tua, perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dengan lebih memberikan perhatian dan kebaikan lebih dari sebelumnya, dan hal inilah yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat Barat.

Dalam Islam, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kedua setelah shalat dan itu sudah menjadi hak mereka diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya. Sangat tercela jika ada seseorang menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua dikarenakan orang tuanya yang susah diatur dan keras kepala.

Allah SWT berfirman: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS Al-Isra:23)


Sumber: Islamonline.com