Mengalami Mimpi Basah Ketika Berhaji

Pertanyaan :

Ulama yang terhormat, as-salamu `alaykum.
Apa yang harus saya lakukan jika saya bermimpi basah (ihtilam dalam Bahasa Arab) selama melaksanakan Haji ?


Jawaban (Sheikh Ahmad Kutty) :
Wa`alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh.  

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji hanya bagi Allah SWT dan shalawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih atas pertanyaannya, semoga Allah menerima ibadah Haji anda.

Meskipun hubungan seksual ketika seseorang sedang melaksanakan ihram adalah dilarang dan dapat mejadikan ihram kita tidak sah akan tetapi jika kita mimpi basah maka hal itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ihram kita. Sehingga ihram anda adalah sah.

Dalam kitabnya yang terkenal, Fiqh As-Sunnah, Almarhum Sheikh Sayyed Sabiq menyatakan :
Seorang muhrim [Bahasa Arab untuk: seseorang yang sedang melakukan ihram], yang mengalami mimpi basah atau ejakulasi karena mengkhayalkan wanita, tidak mendapatkan hukuman, menurut Mazhab Syafi'i.

Atas pertanyaan anda,
Sheikh Ahmad Kutty, dosen senior dan ulama Islam di Islamic Institute of Toronto, Ontario, Canada, menyatakan :

Jika anda mengalami mimpi basah ketika Haji dan dalam kondisi ihram, anda tidak perlu khawatir; dikarenakan hal tersebut diluar kontrol anda, hal tersebut tidak membuat ibadah Haji anda tidak sah; anda hanya perlu melakukan ghusl (Bahasa Arab untuk: mandi secara ritual untuk membersihkan diri dalam Islam).


Sumber : Islamonline