Doa Qunut dalam Shalat Witir

berdoaTidak hanya satu bahkan lebih dari satu doa qunut yang pernah ada dalam riwayat; kita dapat membaca salah satunya saja ataupun semuanya sekaligus tidak apa-apa. Dibawah ini dua doa qunut yang cukup populer:

Yang Pertama:

Allahumma inna nasta'inuka wanastaghfiruka wanutsniy 'alaikal khair wala nakfuruka wanu'minu bika wanakhdha'u laka wanakhla'u man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu walaka nushalliy wanasjudu wailaika nas'a wanahfidu narju rahmataka wa nakhsa 'adzaabaka inna 'adzaabaka bil kaafirin mulhaq.

(Ya, Allah! Kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu, kami memuji kebaikanMu, kami tidak ingkar kepada-Mu, kami beriman kepadaMu, kami tunduk padaMu dan berpisah pada orang yang kufur kepadaMu. Ya Allah! KepadaMu kami menyembah. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud.KepadaMu kami ber-usaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatMu, kami takut pada siksaanMu. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa pada orang-orang kafir.)

Yang Kedua:

Allahumm-ahdinii fiman hadait, wa 'afini fiman 'aafait, wa tawallani fiman tawwallait, wa barik li fima a'atait, wa qini sharra ma qadaiyta, fainnaka taqdhi wa la yuqdha 'alaika, innahu la yadhillu man walaiyt, wa la yai'izzu man 'aadait, tabarakta Rabbana wa ta'aalaita.(Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau.).

Setelah membaca doa-doa diatas maka diakhiri dengan membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

wa salla Allaahumaa alaa muhammadin wa aalihi wa sallam

(Ya Allah, curahkanlah shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya)

Perlu juga kami terangkan bahwa doa yang pertama banyak dibaca oleh pengikut Mazhab Hanafi sedangkan pengikut Mazhab Syafii lebih banyak yang membaca doa yang kedua. Banyak para ulama memilih untuk membaca kedua doa diatas sekaligus karena mereka memahami makna yang terkandung didalam doa-doa tersebut.

Sumber: islam.ca