Halal dan Haram Dalam Islam

Buku karangan DR. Yusuf Al-Qardhawi. Dalam buku ini DR. Yusuf Al-Qardhawi menulis persoalan halal-haram dalam Islam dengan sederhana dan mudah dipahami serta diadakan comparative (perbandingan) dengan pandangan agama dan kebudayaan lain.

Buku ini mengupas persoalan hukum halal dan haram dalam Islam di kehidupan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, rumahtangga, pernikahan dan hal-hal lainnya yang umum dalam masyarakat.