Masa Depan Islam

Peradaban barat telah ambruk disebabkan terbang dengan hanya sebelah sayapnya (materialisme) tanpa mempertimbangkan tabiat manusia. Karena itu, peradaban Barat pincang, tidak mampu berdiri dengan sebelah kakinya. Rohani mayoritas masyarakat Barat hampa luar biasa karena tidak percaya kepada agama (gereja) dan hari akhir.

Di sisi lain Islam sebagai agama samawi terakhir telah menjadi kekuatan besar di dunia dan diyakini dapat menyelamatkan manusia baik itu di Timur maupun Barat. Islam merupakan wadah bagi manusia untuk merasakan ketentraman jika mereka bernaung dibawahnya.

Ebook ini akan memberikan penjelasan bagaimana Islam memberikan solusi bagi semua permasalahan manusia di muka bumi dan bagaimana Islam akan menjadi cahaya masa depan umat manusia.

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (Thaahaa: 123-124)