Perjalanan Menuju Hati

Buku ini karya Syaikh Abbas Hasan As-Siisi, salah satu murid ulama besar asal Mesir yaitu Syaikh Hasan Al-Banna.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran:104)"

Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan dan mengajarkan kasih sayang bagi pemeluknya. Kasih sayang dan persaudaraan yang dibangun dari ikatan hati pemeluknya. Bagaimana memupuk hati yang penuh kasih sayang lagi lembut ? Penulis buku ini memaparkan pola pikir, sifat dan perbuatan seperti apa yang dapat membuat kita mampu menyentuh dan menggugah hati orang lain sehingga kita sebagai Muslim mampu menyampaikan dakwah ke segala lapisan masyarakat.