E-Book Islam

Kisah Para Muallaf yang Mendapatkan Hidayah Allah SWT

E-book ini berisikan kisah-kisah para muallaf, bagaimana mereka mencari Tuhan dan bagaimana mereka mendapatkan hidayah Allah SWT untuk masuk Islam, diantaranya adalah kisah tentang:

- Abdullah (Seorang Serdadu US Army yang memeluk Islam)        
- James Abiba (Remaja Amerika yang menemukan Islam)           
- Kathy (Pemudi Amerika; memeluk Islam setelah membaca terjemahan Al-Qur’an)                                                  
- Rehana (Perilaku Islami anak-anaknya yang Muslim mengubah sikap kakek-nenek mereka)

Biografi Umar Bin Khattab

Kepemimpinan Umar bin Khattab selama lebih dari sepuluh tahun sebagai Amirulmukminin, sebagai pemimpin dan kepala pemerintahan, dengan prestasi yang telah dicapainya memang terasa unik, jika kita baca langkah demi langkah perjalanan hidupnya itu, dan cukup mengesankan. Umar sebagai Khalifah tidak sekadar kepala negara dan kepala pemerintahan, lebih-lebih dia sebagai pemimpin umat. Ia sangat dekat dengan rakyatnya, ia menempatkan diri sebagai salah seorang dari mereka.

Umar bin Khattab sosok yang disiplin, tegas, adil, bijaksana, sederhana dan sangat mencintai umat. Inilah sosok salah satu pemimpin terbaik yang dimiliki oleh umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW.

Buku ini akan menceritakan biografi dan sepak terjang Umar Bin Khattab baik semasa jahiliyahnya, ketika mendampingi Rasul ataupun ketika menjabat menjadi khalifah kedua.

Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar As-Siddiq RA, Muslim pertama yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan demi imannya itu pula dialah yang paling banyak berkorban. Sejak masuk Islam besar sekali hasratnya hendak membantu Nabi dalam berdakwah demi agama Allah dan membela kaum Muslimin. la lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, mendampinginya selalu dalam setiap peristiwa. Disamping sahabat Rasulullah beliau juga mertua dari Rasulullah.

Abu Bakar adalah seorang yang dipercaya oleh kaum Muslimin ketika itu untuk menjadi khalifah pertama. Beliau dikenal ramah, rendah hati dan penuh kelembutan. Di awal masa kekhalifahannya beliau memerangi Nabi palsu dan orang Muslim yang enggan membayar zakat.

Buku ini akan menceritakan biografi Abu Bakar As-Siddiq baik ketika beliau hidup bersama Rasulullah maupun ketika beliau memimpin umat Islam sebagai khalifah yang pertama.

Futuuhul Ghaib (Penyingkap Kegaiban)

Inilah mutiara karya seorang sufi besar Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Berisikan risalah-risalah perkataan dan pengajaran beliau.

Sebuah riwayat tentang sosok Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani:
Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya ke Baghdad, ibunya yang sudah menjanda, membekalinya delapan puluh keping emas yang dijahitkan pada bagian dalam mantelnya, persis di bawah ketiaknya, sebagai bekal. Uang ini adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kala hendak berangkat, sang ibu diantaranya berpesan agar jangan berdusata dalam segala keadaan. Sang anak berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut.

Kumpulan Hadits Qudsi


Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw bersabda dalam
apa yang diriwayatkan dari Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar : "Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan". Kemudian Beliau menjelaskan hal itu : "Barang siapa yang bermaksud kebaikan namun tidak mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Jika ia bermaksud baik lalu mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus lipat sampai banyak. Barang siapa yang bermaksud buruk namun tidak mengamalkannya maka Allah mencatat di sisi-Nya suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia bermaksud buruk lalu mengamalkannya maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Utsman Bin Affan Seorang Khalifah yang Terzhalimi

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda tentang mereka (para sahabat) : "Sebaik-baik umatku adalah generasi yang saya diutus kepada mereka" (HR. Muslim 4/1963-1964). Orang-orang orientalis dan yang sebelum mereka dari kalangan Rafidhah berusaha untuk menyebarkan riwayat-riwayat yang batil yang merendahkan martabat para sahabat yang mulia dan mengotori sejarah umat Islam yang berharga. Mereka menggambarkan sejarah para sahabat itu penuh dengan perebutan kekuasaan dan kepemimpinan.

Dan termasuk juga penyebaran riwayat dan sejarah salah seorang sahabat Nabi yang Mulia yaitu Sayyidina Utsman Ibn 'Affan RA. Beliau adalah khalifah ketiga yang meninggal karena dibunuh. Ebook ini akan meluruskan sejarah dan fakta tentang siapa itu Sayyidina Utsman Ibn 'Affan RA dan apa yang sebenarnya terjadi ketika terjadi pergolakan politik dan fitnah sampai beliau meninggal dibunuh.

Download Kitab Fathul Bari

Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadits, mufti dan hakim agung di Mesir. Kitab fathul Bari ini adalah syarah (penjelasan) Shahih Al-Bukhari hasil tulisannya merupakan kitab syarah Shahih Al-Bukhari terbagus dari sekian kitab syarah lainnya dan dianggap mahkota karya-karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mencapai 150 judul baik yang besar maupun yang kecil.

Begitu menjiwai dan menjelaskan kitab Shahih Al-Bukhari menjadikan pembacanya seolah-olah melihat Imam Ibnu Hajar yang bermahdzab Syafi’i, hidup sejaman dengan Al-Bukhari, duduk di depannya, mendengarkan pelajarannya, mendengar hadits lalu menyerap, mengetahui ilmu-ilmu, sanad-sanad yang shahih dan lemah, serta hikmah-hikmah hadits.

Mohon maaf karena adanya permintaan dari penerbit Pustaka Azzam yang selaku penterjemah dan penerbit kitab Fathul Baari ini maka kami tidak menguploadnya lagi di situs ini.