Dialog Rabiah al-Adawiyah dan Ayahnya

31 Aug 2013

Pada suatu hari terjadi dialog antara Rabiah al-Adawiyah dengan ayahnya:

"Aku tidak akan memaafkan atas pemberian makan oleh ayah kepadaku dengan makanan haram," kata Rabiah al-Adawiyah kepada ayahnya.

Ayahnya membalas, "Anakku! Bagaimana jika ayah tidak mendapatkan makanan kecuali yang haram."

"Kita bisa bersabar atas rasa lapar di dunia, tetapi kita tidak mungkin mampu 'bersabar' di neraka, kelak di akhirat." jawab Rabiah.

Tags: 

Wasiat Luqman al-Hakim Kepada Anaknya

9 Aug 2013

Luqman al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya:

"Wahai Anakku! Aku banyak berjumpa dengan para Nabi dan dari mereka aku banyak mendapatkan banyak pelajaran, antara lain:

- Apabila kamu berada di dalam shalat, jagalah hatimu;

- Apabila kamu berada di tengah majelis orang banyak, jagalah lidahmu;

- Apabila kamu berada di rumah orang lain, jagalah matamu;

- Apabila kamu berada di dalam jamuan makan, jagalah perutmu;

Tags: 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Sebuah Apel

6 Aug 2013

Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ingin makan buah apel, beliau berkata, "Kalau saja kita mempunyai apel, aromanya harum, rasanya lezat." Lalu seorang laki-laki dari keluarganya menghadiahkan beliau sebuah apel.

Manakala orang (yang diutus untuk menyampaikannya) hadir menyuguhkannya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, "Alangkah bagus dan harum aromanya. Angkatlah ia wahai pelayan, sampaikan salamku kepada fulan (yang menghadiahkan tersebut) dan ucapkan kepadanya, 'Hadiahmu telah sampai ke tempatnya seperti yang kamu inginkan.'

Tags: 

Lupa Password Login Admin Drupal 7

6 Aug 2013

Pernahkah Anda suatu ketika lupa password untuk login sebagai admin di situs drupal Anda sendiri?

Lupa password bisa menjadi masalah besar tatkala situs yang Anda miliki sudah memiliki pengunjung banyak dan tentu Anda tidak akan mengambil langkah membiarkan situs Anda terbengkalai atau malah Anda mengambil jalan ekstrem dengan menginstal ulang kembali Drupal 7.

Kronologi terkait lupa password level Admin di drupal 7 bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Anda lupa password dan akhirnya setelah melakukan 5x percobaan langsung diblok oleh sistem

Tags: 

Tetap bersikap sederhana

11 May 2013

Ketika Sayyidina Umar bin Khaththab menjadi khalifah, Siti Khafsah (puterinya) berkata kepadanya: “Bukankah Ayah sudah layak bila berpakaian sedikit lebih halus dari pakaian kasar yang Ayah pakai ini, dan makan makanan yang sedikit lebih baik dari makanan sejelek ini? Bukankah agama Islam sudah berkembang luas dan penghasilan Negara pun sudah meningkat naik berlipat2?”

Putera –puteri beliau yang lain pun berkata demikian.

Tags: 

Pages