Doa Ma'ruf al-Kharki untuk mereka yang dalam kemaksiatan

3 May 2013

Ibrahim al-Utrusy menuturkan, "Kami sedang duduk-duduk di tepi Sungai Tigris bersama Ma'ruf al-Karkhi ketika segerombolan pemuda melewati kami dengan sebuah perahu. Mereka memukul-mukul rebana, minum anggur dan bermain-main dengan penuh hura-hura. Kami bertanya kepada Ma'ruf, 'Tidakkah kau lihat bagaimana mereka terang-terangan bermaksiat kepada Allah SWT? Berdoalah kepada Allah agar Dia menghukum mereka!'

Tags: 

Pages