Inspirasi

Kewara'an Sayyidina Abu Bakar dalam hal makanan

25 Nov 2013

Zaid bin Arqam menceritakan tentang sebuah kisah kewara'an Sayyidina Abu Bakar ra. :

Abu Bakar Ash-Shidiq pernah dijebak oleh salah seorang budaknya. Alkisah, si budak datang dengan membawa makanan, lalu Abu Bakar langsung mengambil sesuap dari makanan itu.

Si budak itu lantas bertanya, "Setiap malam engkau bertanya kepadaku, tapi mengapa malam ini engkau tidak bertanya?"

"Karena aku lapar," jawabnya.

Lalu Abu Bakar bertanya, "Darimana kau dapatkan makanan ini?"

Tags: 

(Semestinya) Sikap Ulama

31 Aug 2013

Sultan Sulaiman bin Abdul Malik dalam perjalanan dari Damaskus menuju Makah singgah di Madinah. Dia meminta agar seorang ulama besar di Madinah, waktu itu Imam Abu Hazim, diundang untuk menemuinya. Setelah Imam Abu Hazim berada di hadapannya terjadilah dialog berikut ini:

Sultan: "Hai Abu Hazim! Bagaimana tanggapan Anda atas kekuasaan yang ada di tanganku ini?"

Abu Hazim: "Apakah Tuan menjamin keamanan dan kebebasanku?"

Sultan: "Tentu saja! Sebab apa pun yang Anda katakan adalah nasihat bagiku."

Tags: 

Dialog Rabiah al-Adawiyah dan Ayahnya

31 Aug 2013

Pada suatu hari terjadi dialog antara Rabiah al-Adawiyah dengan ayahnya:

"Aku tidak akan memaafkan atas pemberian makan oleh ayah kepadaku dengan makanan haram," kata Rabiah al-Adawiyah kepada ayahnya.

Ayahnya membalas, "Anakku! Bagaimana jika ayah tidak mendapatkan makanan kecuali yang haram."

"Kita bisa bersabar atas rasa lapar di dunia, tetapi kita tidak mungkin mampu 'bersabar' di neraka, kelak di akhirat." jawab Rabiah.

Tags: 

Wasiat Luqman al-Hakim Kepada Anaknya

9 Aug 2013

Luqman al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya:

"Wahai Anakku! Aku banyak berjumpa dengan para Nabi dan dari mereka aku banyak mendapatkan banyak pelajaran, antara lain:

- Apabila kamu berada di dalam shalat, jagalah hatimu;

- Apabila kamu berada di tengah majelis orang banyak, jagalah lidahmu;

- Apabila kamu berada di rumah orang lain, jagalah matamu;

- Apabila kamu berada di dalam jamuan makan, jagalah perutmu;

Tags: 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Sebuah Apel

6 Aug 2013

Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ingin makan buah apel, beliau berkata, "Kalau saja kita mempunyai apel, aromanya harum, rasanya lezat." Lalu seorang laki-laki dari keluarganya menghadiahkan beliau sebuah apel.

Manakala orang (yang diutus untuk menyampaikannya) hadir menyuguhkannya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, "Alangkah bagus dan harum aromanya. Angkatlah ia wahai pelayan, sampaikan salamku kepada fulan (yang menghadiahkan tersebut) dan ucapkan kepadanya, 'Hadiahmu telah sampai ke tempatnya seperti yang kamu inginkan.'

Tags: 

Pages

  • 1
  • 2
  • next ›
  • last »